0 Flares Filament.io 0 Flares ×

O Kancelarii

Kancelaria Adwokacka adw. Przemysława Oćwieja zajmuje się świadczeniem pomocy prawnej, obroną w sprawach karnych, zastępstwem w postępowaniach cywilnych, kompleksową obsługą przedsiębiorców, sporządzaniem opinii prawnych i udzielaniem porad.

Misja Kancelarii

Realia współczesnego obrotu prawnego  nie pozwalają adwokatowi na zajmowanie się wszystkimi rodzajami spraw bez uszerbku dla jakości świadczonych usług prawnych. Dlatego celem i misją Kancelarii jest zapewnienie świadczenia usług prawnych na najwyższym poziomie w zakresie obszarów specjalizacji i znalezienie indywidualnego rozwiązania najbardziej odpowiedniego dla każdego Klienta.

RODO

Kancelaria zajmuje się przeprowadzaniem audytów i wdrożeń w zakresie ochrony danych osobowych oraz świadczeniem usług Inspektora Ochrony Danych. Dowiedz się więcej.

 

 

 

 

 

 

Sprawa cywilna

W sprawie cywilnej podstawą do działania każdego prawnika jest udzielone przez Klienta pełnomocnictwo. Zanim jednak zdecydują się Państwo na prowadzenie sprawy warto uzyskać informację lub poradę w sprawie i zorientować się na ile potrzebują Państwo usług profesjonalnego pełnomocnika.

Aby uzyskać wstępną informację jakich kosztów prowadzenia sprawy mogą się Państwo spodziewać mogą się Państwo skontaktować ze mną poprzez e-mail czat lub telefonicznie. Po uzyskaniu informacji o tym jak sprawę należy poprowadzić, jakie będą koszty prowadzenia sprawy, jakie są szanse jej powodzenia, ile sprawa może potrwać i na czym będzie polegało jej prowadzenie będę mógł przystąpić do działania po uzyskaniu od Państwa pełnomocnictwa. Druk pełnomocnictwa mogą Państwo pobrać tutaj

Pełnomocnictwo i umowę zlecenia do sprawy mogą Państwo ze mną zawrzeć na dwa sposoby:

– podczas osobistego spotkania w Kancelarii,

– poprzez przesłanie jej e-mailem lub pocztą.

Wśród spraw cywilnych, które prowadzi Kancelaria są m.in. sprawy o odszkodowanie z czynów niedozwolonych, sprawy roszczeń konsumenckich, sprawy o ochronę dóbr osobistych i o odszkodowanie za niewykonanie umowy.

 

 

 

 

 

 

 

Sprawa karna

Zatrzymanie

W wypadku zatrzymania przez policję lub inne służby bezpieczeństwa najważniejsze jest kilkanaście pierwszych godzin po zatrzymaniu, Osoby zatrzymane często nie zdają sobie sprawy z przysługujących im praw, a organa ścigania informują o tym jedynie w takim zakresie jaki jest wymagany przepisami, choć i ta zasada nie zawsze jest stosowana.

Każdy zatrzymany musi pamiętać, że ma on prawo milczeć i ma prawo do kontaktu z adwokatem. W wypadku gdy doszło już do zatrzymania rzadko kiedy uzasadnionym jest składanie wyjaśnień przez osobę zatrzymaną na pierwszym etapie postępowania. Jeżeli wyjaśnienia w ogóle warto w sprawie składać, to z reguły na etapie, gdy organ ścigania przedstawi dowody, na których opiera oskarżenie.

Manipulacja, zastraszanie czy nawet przemoc fizyczna nadal nie są zjawiskami, które udało się całkowicie zlikwidować w wymiarze sprawiedliwości. Czasami mają też miejsce pomyłki, które wynikają z nierzetelności prowadzących postępowanie. Aby nie stać się ofiarą takiej sytuacji, ani nie dostarczyć samemu materiału obciążającego osobę zatrzymaną w większości przypadków odmowa wyjaśnień i zażądanie kontaktu z adwokatem jest najlepsza strategią.

Jeśli otrzymali Państwo wezwanie na policję lub prokuraturę i nie macie pewności czego sprawa dotyczy bezpieczniej jest udać się tam z adwokatem.

Jeśli jesteś osoba najbliższą czy nawet znajomym zatrzymanego/zatrzymanej musisz wiedzieć, że ty również możesz udzielić upoważnienia do obrony dla osoby zatrzymanej jeśli jest ona pozbawiona wolności.

Aby adwokat mógł poczynić jakiekolwiek ustalenia w sprawie, skontaktować się z policją lub prokuraturą potrzebne będzie mu upoważnienie do obrony.

Druk upoważnienia do obrony można pobrać tutaj. Upoważnienie uzupełnione o imię i nazwisko, PESEL zatrzymanego/aresztowanego należy przesłać do Kancelarii.

Po otrzymaniu upoważnienia do obrony adwokat może zacząć pomagać klientowi w sprawie, ustalić jej szczegóły, stan sprawy uzyskać niezbędne dokumenty.

Jeśli chcą Państwo sprawdzić jakimi sprawami z zakresu prawa karnego zajmuje się Kancelaria proszę sprawdzić tutaj.

 

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Filament.io 0 Flares ×